Ordspråk – iPhone

Det finns otaliga ordspråkssamlingar utgivna i alla språk och kulturer. Vi känner allt till minst ett par stycken som vi använder utan att reflektera över dess historia och ursprung.

Avsikten med appen Ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett ordspråk om dagen som ska förmedla ett budskap, en värdering eller visdom, som de flesta människor i världen kan ställa sig bakom, oberoende av kulturella skillnader.

Kanske känner du igen en del ordspråk medans andra är några du aldrig hört. Förhoppningsvis är denna app till nytta och nöje för dig.

Ladda hem den här från Itunes: http://itunes.apple.com/tw/app/id447584260?mt=8

Screenshots: